samredhost@gmail.com   Line ID : samredhost
  0818559587

เลือกแพ็คเก็จ

ประเมินความพึงพอใจPackage 7 Day

700 บาท

Free sub domain name
Free Hosting
Free change topics
Report system
Export data to excel
Backup system
Responsive all device

สั่งซื้อ | ทดสอบโปรแกรม

Package 30 Day

1,500 บาท

Free sub domain name
Free Hosting
Free change topics
Report system
Export data to excel
Backup system
Responsive all device

สั่งซื้อ | ทดสอบโปรแกรม

Package 1 Year

3,500 บาท

Free sub domain name
Free Hosting
Free change topics
Report system
Export data to excel
Backup system
Responsive all device

สั่งซื้อ | ทดสอบโปรแกรม

คุณสมบัติ โปรแกรม


ประเมิน ความพึงพอใจ เป็นการวัดคุณภาพการบริการขององค์กร โปรแกรมของเราสามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆ องค์กรและหลากหลายธุรกิจที่เปิดให้บริการ โดยในตัวโปรแกรมท่านสามารถทำการปรับเปลี่ยนหัวข้อและการให้คะแนนได้เอง เพราะสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจนั่นคือความพึงพอใจต่อการให้บริการนั่นเอง

ประเมินความพึงพอใจ
Free sub domain
กรณีที่ท่านไม่มีโดเมนเนมสามารถใช้งานโปรแกรมประเมินความพึงพอใจผ่าน Sub domain ของเราได้โดยไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโดเมเนมตัวอย่างเช่น yourname.thaiquiz.com เป็นต้น
Free Hosting
โปรแกรม ประเมินความพึงพอใจ เป็นระบบออนไลน์ซึ่งต้องมีพื้นที่เก็บโปรแกรมหรือ Hosting ซึ่งผู้ให้บริการได้จัดเตรียมไว้ให้ในทุก Package แล้วท่านไม่จำเป็นต้องไปจัดหาพื้นที่ให้ยุ่งยาก
Backend Management
มีระบบ Backend เพิ่มเข้ามาให้สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อและคะแนนได้ตามต้องการแต่กำหนดไว้ให้สามารถทำได้ได้ 5 หัวข้อเท่านั้นหากต้องการเพิ่มหัวข้อติดต่อทีมงานมีค่าใช้เล็กน้อยเท่านั้น
Report system
โปรแกรม ประเมินความพึงพอใจ สามารถเข้าดูรายงานและ Print รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ได้ โดยรายงานที่จะพิมพ์ออกมาจะอยู่ในรูปแบบของกระดาษ A4 ซึ่งจัดรูปแบบได้ทั้งแนวตั้งและแนวตามต้องการ
Export data to excel
โปรแกรม ประเมินความพึงพอใจ สามารถส่งออกข้อมูลจากระบบไปเป็นไฟล์ Excel ได้เพื่อให้ท่านนำข้อมลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้อีกด้วยโดยการส่งออกจะมีการส่งไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล
Backup Data
โปรแกรม ประเมินความพึงพอใจ ที่พัฒนาขึ้นมาให้ใช้บริการมีระบบสำรองข้อมูล (Backup data) ภายในตัวโปรแกรมและการสำรองข้อมูลนั้นท่านสามารถกระทำได้ด้วยตัวเองตามความต้องการที่ท่านต้องการสำรองข้อมูลเก็บไว้

รีวิวผู้ใช้บริการ

โปรแกรมประเมินความพึงพอใจ


ติดต่อเรา

โทร. 081-855-9587

Email: samredhost@gmail.com

เพิ่มเพื่อน